söndag 9 april 2017

Årsmöte Östra Silens fiskevårds område

Här har ni ett litet utdrag från mötet.

Ett fiskeprojekt har gjorts tillsammans med hushållningsälskapet och Thomas Jansson vid Solviks älven under 2016. Elfiske utfördes, lekbottnar iordningställdes och sedan gjordes isättninga av 300 öringsmolt som fångades och transporterades från suledsälven. Projektet följ upp och vi hoppas få till en naturlig öringföryngring i älven. Under 2017 så kommer en isättning med 3000 Gullspångs lax att utföras samt en isättning av X antal röding smolt att utföras beroende på tillgången. Rensning av biflöden kommer åckså att utföras under 2017.
Mvh Bengt Vargen Larsson 😉. För er som redan fiskar i Östra Silen så vore vi väldigt tacksamma om vi kunde få lite feedback skicka gärna ett Mail till vargen59a@hotmail.com eller ett sms till 0722023091 positioner kan ni behålla för er själva 😁😁😁Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar